Vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž pro děti PŘÍBĚHY MÉHO KRAJE

Projekt v rámci cyklu Jižní Morava čte - je financován Jihomoravským krajem

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:

Literární soutěž má dvě kategorie, podle věku dětí:
I. kategorie: 8–10 let
II. kategorie: 11–15 let
Speciální literárně-výtvarná kategorie: soutěž pro kolektivy 8–15 let (max. 5 dětí)

Pro děti nejmladší 4–7 let je otevřena soutěž výtvarná.

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2017.

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2017.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

TOPlist